שיפוץ בניין מסוכן

 

מבנה מסוכן הוא מבנה אשר מהווה סכנה בטיחותית לעוברים ושבים וכן למבנה עצמו מפני קריסה. באמצעות צו מבנה מסוכן שהוא צו אשר מוצא באמצעות מחלקת ההנדסה האזרחית של העירייה ניתן לבצע שיפוץ בניין מסוכן לבניין על מנת שלא יפגע בדיירי הבניין או בעוברי האורח.

מדוע בניין מסוכן מקבל צו מבנה מסוכן?.

מאחר שבניינים מסוכנים סובלים מליקויים והזנחה אשר עלולים לגרום לקריסתם ולפגיעה בעוברי אורח או דיירים, חשוב להוציא צו מבנה מסוכן מטעם העירייה על מנת לטפל בהם בהקדם האפשרי.שיפוץ בניין מסוכן כולל עבודות שיפוצים ותחזוקה למבנה המסוכן על מנת שלא יקרוס ויהיה ניתן לגור בו.

מה כולל שיפוץ בניין מסוכן?

שיפוץ בניין מסוכן כולל תיקונים ושיפוצים שונים לבניין הן חיצוניים והן פנימיים הכוללים: עיבוי העמודים חלקם או כולם, החלפת גדר או מעקב מסביב למבנה עצמו, החלפת אבנים משתלבות, החלפת מדרגות או תיקון מדרגות סדוקות ועוד. שיפוצי הבניין נעשים בהתאם לדרישות צו מבנה מסוכן.

מי מבצע את עבודות שיפוץ בניין מסוכן?

את עבודות שיפוץ בניין משותף מסוכן מבצעים אנשי מקצוע שונים הכוללים עבודה צמודה עם מהנדס בניין אשר מבטיח את יעילות העבודה ובטיחותה. במהלך שיפוץ הבניין ישנו שימוש בשיקום בטון במידה והמבנה הוא מבטון, עיבוי עמודים, שיפוץ כללי ועוד. כל עבודות השיפוץ מפוקחות ומתבצעות בצורה הטובה ביותר עם פיקוח הדוק לאורך כל השיפוץ עצמו.

איך מטפלים במבנה מסוכן?

על מנת לטפל במנה מסוכן יש לפנות למהנדס קונסטרוקציה מומחה אשר יוודא שהבניין אכן מסכן את הדיירים ועוברי האורח בהתאם לליקויים השונים שיש בו. במקרים שכיחים אשר הבניין מוגדר כמסוכן יש לפעול במהירות רבה ולטפל בבניין על מנת שלא יקרוס או יפגע באנשים עוברי אורח. לאחר בדיקת המבנה ע"י מהנדס קונסטרוקציה יוכל המהנדס להציע תוכנית שיפוצים מפורטת לבניין אשר תטפל בכל בעיות המבנה. חשוב לטפל מהר ככל האפשר בבניין עצמו על מנת להסיר את צו על הבניין עצמו .

ביטול צו מבנה מסוכן מהבניין

לאחר שהבניין שופץ בהתאם להמלצת מהנדס הקונסטרוקציה, דיירי הבניין צריכים לקבל אישור ממהנדס הקונסטרוקציה אשר מאשר כי כל הליקויים אשר היו במבנה תוקנו והבניין בטוח לחלוטין מבחינה בטיחותית. את אישור צו מבנה מסוכן מהבניין יש למסור למחלקת הנדסה אזרחים בעירייה, אשר הוציאה את הצו מהתחלה. מהנדס מטעם העירייה יגיע למבנה עצמו על מנת לבחון את הליקויים שתוקנו, במידה והוא יתרשם שכל הליקויים טופלו ותוקנו הוא יבטל את הצו מן הבניין. במידה והוא יתרשם שהליקויים לא תוכנו הצו  לא יורד מהמבנה ועל הדיירים לטפל בכך ולתקנם במהירות.

שיפוץ בניין מסוכן

השארת תגובה